Kundens hus ligger med taken i Öst och Väst. Kunden valde att lägga på både öst och västsidan för att komma så nära sin årsförbrukning som möjligt. I slutändan kommer denna anläggning producera ca 12 000 kWh om året.

 

Paneler 40 st LTC 350w
Växelriktare SMA STP10.0