Bostadsrättsföreningen hade 3 tak uppdelat på 2 fastigheter som var lämpliga för solceller. Totalt 174 paneler fick plats efter vi tagit hänsyn till brandförsvarets rekommendationer. Total installerad effekt är 55,7 kWp och det kommer att producera ca 56 000 kWh. Vi har satt en större växelriktare och en mindre. Bostadsrättsföreningen kommer att spara mycket pengar på elkostnaden i många år framåt.

Paneler 174 st LTC 350/300w
Växelriktare GW50K-DT/GW15Kt-DT