Bostadsrätter i Karlshamn

Bostadsrätter i Karlshamn

En bostadsrättförening i Karlshamn. 3 stycken sammanhängande tak där vi totalt satt 30 kWp. Taket är ett papptak där vi först fäst takplattor som man sätter ny papp över för att få ett tätt tak igen. Givetvis görs detta av en certifierad takläggare. Anläggningen har...
Verkstad och lager i Karlskrona

Verkstad och lager i Karlskrona

En större fastighet med stora takytor. Kunden ville ha ca 60 kWp och det blev därför 180 st 330w. Kunden ville inte att vi skulle göra hål i tätskiktet och därför valde vi ett ballastsystem med 10 graders lutning. Då taket lutar mer än 3 grader måste man ha en...
Nyproduktion Bostadsrätter Karlskrona

Nyproduktion Bostadsrätter Karlskrona

Nyproduktion av bostäder i Karlskrona. En anläggning som på grund av det ganska komplicerade taket blev lite mindre än tänkt men trots det en anläggning som kommer producera el lång tid framåt.  Det blev en hel det pusslande mellan ventilationshuvar och övriga...
Kontorsfastighet Karlskrona

Kontorsfastighet Karlskrona

WTC i Karlskrona är en ny byggnad vid stationen. Kunden valde där att sätta 20 kWp som kommer att hjälpa till med strömförsörjningen i byggnaden. Då det är ett platt tak så monterade vi solcellspanelerna med ett ballastsystem där man inte gör hål i tätskiktet utan det...
Bostadsrättförening I Karlskrona

Bostadsrättförening I Karlskrona

Bostadsrättsföreningen hade 3 tak uppdelat på 2 fastigheter som var lämpliga för solceller. Totalt 174 paneler fick plats efter vi tagit hänsyn till brandförsvarets rekommendationer. Total installerad effekt är 55,7 kWp och det kommer att producera ca 56 000 kWh. Vi...