Nyproduktion av bostäder i Karlskrona. En anläggning som på grund av det ganska komplicerade taket blev lite mindre än tänkt men trots det en anläggning som kommer producera el lång tid framåt.  Det blev en hel det pusslande mellan ventilationshuvar och övriga detaljer på taket då vi ville i så lång utsträckning som möjligt undvika skuggning på detta öst-väst tak. 

Paneler 53 st LTC 300w
Växelriktare GW17KT-DT